دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

ما نیازمند قصه گفتنیم. قصه یی که تجربیات مارا شرح دهد. چرا که فرایند خلق قصه فرایند خلق ساختارحافظه نیزهست.حافظه یی که جان قصه را برای باقی زندگی مان درخود نگه می دارد.حرف زدن به یادآوردن است.اما قصه گفتن تکرار یا بازگفتن نیست. بلکه خلق است و آفرینش...

ازکتاب ماتریکس و فلسفه. ویلیام اروین.

نمی دانم دلیلش مرگ دانشمندی که دوست داشتم استیون هاوکینگ بود.یا اینکه این کتاب، جزو آنهایی بود که همیشه قراربود خوانده شود و هربارنمی شد.دلیلش هرچه بود، رفتم سراغش و آوردمش پیش خودم. تا دراین روزهای پایانی سال و فراغت کم و بیشی که دارم. بخوانم.

و آن دو کتاب کم حجم دیگررا هم ازنویسندگانی انتخاب کردم. که تاحالا نخواندمشان.سیامک گلشیری و بلقیس سلیمانی. ازهیچ کدامشان هیچ نخوانده م. این دو سه کتاب، ازکارهای عقب افتاده امسال ند که باید دراین یک هفته باقی مانده تا سال دیگر تمام شوند. : )

 وفکرمی کنم گوشه های دامن  یک زن، می تواند، گاهی جایی باشد برای گذاشتن چند دانه کتاب، تا تماشایشان کند و بتواند تصمیم بگیرد تا کدام یکی را قبل از آن یکی بخواند. اینجا قرعه به نام ماتریکس و فلسفه افتاد. به قول پشت جلد خودش، انتخاب با شماست. و نتیجه این انتخاب تا پایان عمربا شما خواهد بود.

فیلم را دیده بودم و حالا کتابش را بخوانم تا ببینم چه می شود.

امروز خانم ناشری که به تازگی با هم دوست شده ایم، تماس گرفت و گفت مجموعه داستانم را خوانده و خیلی خوشش آمده، قرار شده مجموعه را بدهد به آقای ناشرکه همسرش باشد، تا ایشان هم بخوانند و اگردوست داشتند، برایش سرمایه گذاری کنند. نگفتمشان که این مجموعه قبلا یکبار برای چاپ رفته و اصلاحیه خورده و برگشته  و من دلم نیامده کاری به کارش داشته باشم. فقط ازروی حسن نیت داده بودم تا بخواند. چون  خودش خواسته بود که نوشته هایم را بخواند. و همین و همین....

خانم ناشرگفتند،  حتما جواب قطعی  را تا پایان تعطیلات عید می دهند. و منتظرواکنش خوشحالانه من از پشت تلفن بودند. گفتم چه خوب. خوشحال می شوم حتما. و حالا نمی دانم که واقعیت را بگویمش یا نه!

به برهوت واقعیت خوش آمدید. عنوان را زیاد دوست داشتم.

  • محبوبه الف

ناتوانم در درک شکل تو...

کوتاه برای شکل آب: یک عاشقانه زیبا... که عشق و دوست داشتن بدون مرزو محدودیت را در قالب یک فیلم( فانتزی، علمی تخیلی)، فراترازتمام تعاریف بشری به تصویرکشید.

هنوزهم مثل بچگی ها ازدیدن و داشتن تازه ها ذوق زده می شوم. مثل فیلم سه بیلبورد و انیمیشن کوکو، که آنها هم  ازاسکاری های امسال هستند. و آقای عزیز زحمت تهیه ش را برایم کشیده و قول داده. روزی یک فیلم تا پایان سال، برایم بیاورد. به قول خودش، برای  رفع خستگی ها.... قشنگ است دیگر. همین جملات. همین به فکربودن ها، همین محبت ها، همین  ساده ها. همین خوب ها، قشنگ ند.... : )

و نمی دانم، این وبلاگ، چقدر ِدیگر، می تواند مرا دنبال خودش بکشد. احساس می کنم، که کم کم دارد، حوصله هردوتایمان ازهم، سرمی رود.  • محبوبه الف

برای مامان. برای خودم.برای دخترم.برای خواهرانم.برای زن، زیاد نوشتم اما در آخرین لحظه دلم نخواست توی وبلاگ منتشرکنم. محسن آزرم در انیستاگرام ش متن خوبی در مورد زن را، از زبان سوزان سانتاگ نشر داده که خواندنی ست. دیگر اینکه اولین فیلم اسکاری امسال به دستم رسیده. به نام شکل آب که گویا خیلی هم جایزه برده. سعی می کتم توی همبن هفته ببینم و اگردوستش داشتم، توی همین جا برایش بنویسم. و تا دیر نشده باید یک یا دو کتاب جدید دست بگیرم و خودم را مجبور به خواندن کنم هر طوری که هست.خانه تکانی و چیدمان دارند نفسهای آخرشان را می کشند الهی شکر... و یواش یواش وقت آزاد بیشتری برای خواندن و نوشتن خواهم داشت.

بوی عیدی بوی توپ. بوی کاغذ رنگی...
این ترانه با صدای فرهاد و حالا هم با کمی تغیرات شهیار، هنوز بهترین ترانه عیدانه یا بهارانه ست  برای من.
و عید...باید بروم در قصه ها دنبالش بگردم. در خاطرات کودکی. در سالهای دور. زمانی که از راه رسیدنش برایم دوست داشتنی و خواستنی بود. حالا دیگر ولی هیچ طعمی ندارد نوروز و عید. فقط می آید تا آمده باشد و سال و ماه عمر بگذرد. برما...

  • محبوبه الفاسباب کشی یک خوبی ش این است که می توانی وقتی که داری دانه دانه کارتن ها را بازمی کنی تا اشیا را سرجای جدیدشان بچینی، ازلابه لایشان کلی یادگاری و خاطره پیدا می کنی. آن نوارها، آن دوربین. آن واکمن که با آن کلی مصاحبه گرفتم. این اواخر با رکوردر کارمی کردم اما آن سالها که رکوردر نبود.واکمن رفیق و همراهم بود. لپ تاپ و کامپیوترهم مثل حالا فت و فراوان نبود. نه که نباشد اصلا. بود. من نداشتم. و ازآنجایی که خبرنگارآزاد بودم، به دفترکارهمکاران که می رسیدم. پای هرکامپیوتری که صاحبش نبود. می نشستم. مصاحبه م را خیلی سریع پیاده و تنظیم می کردم. می فرستادم برای سردبیر یا مدیرآنجا، و بعد یک نفس راحت می کشیدم و خوشحال می شدم ازاین که صاحب کامپیوتر، کارش طول کشیده و نیامده و مجبور نبوده کاغذ به دست کناردستم بایستد و منتظربماند و توی دلش مرا لعنت کند : ). البته همه این را می دانستند و من آزاد بودم پای هرکامپیوترخالی و قابل دسترسی که بود بنشینم و مصاحبه را داغ و ازتنوردرآمده بفرستتم برای چاپ. اینجا توی این نواری که اتفاقی دردل واکمن مانده، داریوش فرهنگ ست و مهدی سجاده چی و آنطرف نوار، محمدعلی کشاورز نازنین و مرحوم داوود رشیدی. رشیدی مرد خوش صحبتی بود، کلی با آدم گپ می زد وقت حرف زدن. و وقتی می گفتیم ازفلان جشنواره فیلم برای مصاحبه آمدیم و کارت خبرنگاری نشان می دادیم، خوشحال می شد که به یادش بودیم... کشاورز عزیز، خیلی طول می کشید تا تلفن را بردارد. مصاحبه ها را بیشترتلفنی انجام می داد. کم حرف می زد، کلماتش ساده و مهربان بودند. می دیدم که زود خسته می شود و میل صحبت ندارد.از حال خودش می پرسیدم. ازحال محمد ابراهیم. ازحال اسد الله خان، ازحال اتابک خان،حتی از حال شعبان ازاو می پرسیدم و او می خندید و با هم گپ می زدیم، برایم چقدردوست داشتنی بود و چقدردوست داشتنی هست این مرد. از سجاده چی، خوش صحبت چه بگویم دیگر..... اگرمجبورمی شدی با خودکارمصاحبه را پیاده کنی و روی کاغذ تنظیم کنی، که دیگرهیچ.. با دو لیوان چایی تازه دم هم خستگی ت درنمی رفت. داریوش فرهنگ، با آن صدای بم و جدی ش.  همیشه معترض بود. نسبت به برگزاری جشنواره فیلم، جشنواره تئاتر، نسبت به کل جشنواره، اصلا.. وقتی خودم را معرفی می کردم و می گفتم ازفلان جشنواره فیلم آمده م. ویادش می اندختم که قبلا قرارش را گذاشته بوده است. می گفت مصاحبه نمی کنم.  پشیمان شده م.این چه بساطی ست که شماها راه انداخته اید. این چه وضعی ست و کلی همه چیزو همه را به باد انتقاد می گرفت.من را که نه، بانیانش را دعوا می کرد. دست آخروقتی می دیدم حسابی حرفهایش را زده و عصبانیتش فرو کش کرده و خیالش هم راحت بوده که واکمن خاموش ست و کاغذ توی دستم سفید مانده.و دارد می رود که بگوید شاید وقتی دیگر، ازهمان شیوه همیشگی م استفاده می کردم. که آقای فرهنگ،حالا که تا اینجا آمده ام، لطفا اگرامکان دارد، یک پیام کوتاه برای جوانان علاقمند به فیلم و سینما بدهید.... و ایشان برای اینکه بنده را دست خالی راهی نکنند و شب عذاب وجدان نگیرند. حرفی جمله یی چیزی جهت ازسرباز کنی می گفتند. و بعد،در همان حرف خودش موردی پیدا می کردم و تند و سریع انگارکه می دانم باید بلند شوم و زحمت را کم کنم اما دلم نمی آید که نپرسم، ازاو می پرسیدم که، خب نظرتان در مورد فلان مسئله چیسست؟ بعد که کوتاه و با ته مانده عصبانیتش جواب می داد، می پرسیدم، خب حالا با این وضعیت چه کارمی توانیم بکنیم؟ و او توضیح می داد و تا بیاید به خودش بیاید، چند سوال دیگرهم ازاو پرسیده بودم و او جواب داده بود.و دست آخر، خداحافظی که می کردیم، من یک مصاحبه جمع و جور و مختصر و مفید و شسته رفته ازایشان داشتم که می توانستم تنظیم کنم و برای چاپ بفرستم. خبرنگار آزاد بودم و همزمان درچند خبرگزاری و روزنامه کارمی کردم. هرمصاحبه برای من یعنی ده هزارتومان پول.  البته عیارده هزارتومان آن موقع بالا بود و مثل حالا با پِهن برابری نمی کرد. درطول یک روز ده تا دوازده تا مصاحبه می گرفتم. که یک جوری برایم درکنارکاردر روزنامه های دیگر، اضافه کاری محسوب می شد. جدای مبلغی که می گرفتم. و کاری که می کردم،  آن سالها برای من سالهای طلایی بودند . سالهایی که، چیزهای زیادی یاد می گرفتم. پای درد دل آدم های بزرگی می نشستم. کلی تجربه کسب  می کردم و آن سال ها برای من، بیشترسال های آموختن و دانستن بود.

و آن سی دی من، چه ترانه ها که با آن گوش نمی کردم. همیشه  وقت آشپزی  یا کارخانه به گردنم آویزان بود. برای این که روی سینه م آویزان نشود و مزاحم کارم نشود، می انداختمش توی بلوزم. و داریوش توی قلبم می خواند.

کوه و می ذارم رو دوشم. رخت هرجنگو می پوشم. موج و از دریا می گیرم. شیره سنگو می دوشم....

بعدها دخترک سی دی من را برداشت. چند باری امانتی گرفت تا شادمهرعقیلی و کامران و هومن گوش بدهد. بعد چند تا برچسب عروسکی زد رویش، و سی دی من را، برای همیشه مال خودش کرد...

: )

امروز وسط یک دنیا کار، نشستم و یک قصه نوشتم. بعد چند بارخواندمش و دوستش داشتم. اقای عزیز که آمد نان شیرمال تازه خریده بود. گفتم یک قصه جدید نوشتم. گفت یعنی شام نداریم؟ : )

گفتم چای و شیرمال و مربا بخوریم؟

گفت:‌ قصه را بده بخوانم ببینم ارزش حاضری خوردن را دارد؟!

گفتم: مطمئن باش که دارد : )

گفت :)

گفتم : )

گفت: )

گفتم :)

الهی شکرت برای همه چیز.  : )

پ نوشت : یک نوشته تندی تندی ازسر ذوق  پیدا کردن و تماشاکردن یادگاری ها : )

عنوان: مارسل پروست

  • محبوبه الف

مایلم از اقتصاددانان سیاسی و همچنین از اخلاق گرایان سوالی بپرسم:
برای اینکه یک نفر به"" یک میلیارد"" تبدیل شود، و یک ثروتمند " خلق" شود، چند نفر باید به بدبختی، به بیکاری، به در ماندگی،به تحقیر، به نادانی، به بد اقبالی، وبه تنگدستی محض محکوم شوند؟
از کتاب " دفتر یادداشت"
 ژوزه ساراماگو

 

امده بودم برای بهاربنویسم.امده بودم که بگویم اسفند هم دارد تندی تندی می رود و... اما می خواهم ازآن جوانک کابلی بگویم که وقتی در خانه م بود و داشت کابینت ها و کمد ها را نصب می کرد کلی با هم حرف زدیم. جوانی که متولد بندرعباس بود. کتاب خوانده بود. با سواد بود. ورزش می کرد، و کار... جوانی که  شعربلد بود. برایم چند ترانه ازاحمد ظاهرخواند. خالد حسینی را به او معرفی کردم. نمی دانست که خالد حسینی چه نویسنده افغان خوبی ست. درمورد غذاهای آنجا حرف زدیم. به من یاد داد چطور قابلی پلو و منتو و چکدری درست کنم. به او گفتم که تمام ایرانی ها بد نیستند. تمام افغان ها هم. به او گفتم که جهان به خودی خود مرز ندارد. این انسان ها هستند که دورخودشان و دیگری مرز و دیوار می کشند. ازداعش و طالبان و تندروهای مذهبی گفت. از زجری که کشیده بود و می کشید... گفت که باید نان در می آورده.گفت که نتواسته درسش را تمام کند. گفت که شناسنامه ندارد. گفت که توی زمین و زمان معلق ست. وقتی صحبت از ویژگی های مردمان افغان و مردمان ایران شد ( با حذف بدها و نگفتن ازبدی ها) گفت که نمی داند متعلق به کدام مردم است. او شناسنامه نداشت. اما خیلی خوب می فهمید. شعوربالایی داشت. کتاب های زیادی خوانده بود. گلستان سعدی و بخشی از شاهنامه را حفظ بود... خواهرش نویسندگی بلد بود. گفت  نوشته های خواهرش را برایم می اورد تا بخوانم و پرسید کتاب های خالد حسینی را ازکجا پیدا کنم و پرسید کتاب های گرانی ست! می خواست کتاب ها را بدهد به خواهرش که به نویسندگی علاقه داشت.

کاپشنش وصله خورده بود، ووقتی برایش میوه اوردم احساس کردم بسیارگرسنه ست. اقای عزیز که رسید سه تایی با هم نهار خوردیم. دلم می خواست کتاب های خالد حسینی را به او امانت بدهم اما، نمی دانستم توی کدام کارتون ست. خودش دید که هنوز خیلی از کارتون ها را بازنکرده م و خانه هنوز خانه نیست.

گفتم خانه خانه نیست.

گفت: بلدید؟!

گفتم. که خانه خانه نیست؟

گفت : ها

ترانه را ازگوشی ش پیدا کرد و صدایش را بلند کرد تا بشنویم.

 

 

سجادبی وطن انسان خوبی بود. انسان خوبی که یک روز اززندگی را، درکنار هم گذراندیم. و کارکردیم، و نهارخوردیم و چایی خوردیم و شعرخواندیم و گپ زدیم و بغض کردیم و هم دل شدیم و ترانه شنیدیم و ترانه  خواندیم و ترانه .....

 

 

  • محبوبه الف

فردا پسرک دفاع دارد. استاد راهنمایش تماس گرفت و گفت ساعت هفت یکی از داوران نمی تواند بیاید. آن دیگری هم تا آن زمان باید برود. جلسه دفاع را می اندازیم برای ساعت یک بعدظهر.درست همان ساعتی که من  باید برای انجام دادن آخرین مراحل کارسند و خلاص شدن از دست فروشنده یی که این همه وقت سوهان روح و بلای جانمان  شده بود.محضر باشم و آقای عزیز که بی خبر از تمام این بی برنامه گی ها...  برای عیادت مادرش که حالش هیچ خوب نیست رفت شهرستان.پسرک می گوید نگران نباشم. با دوستانش می رود.می گویم' فکرت را مشغول پذیرایی نکن. روی حرفهایی که باید بزنی تمرکز کن. می گوید نمی شود که. داوران و اساتید و حضار باید پذیرایی شوند. می گویم، مسولیتش را بسپار به یکی از دوستانت. آجیل ها و شکلات هارا یادت نرود ببری. نسکافه از چایی بهتروابرومندانه ترست. می خواهی نروم محضر، بیایم همراهت؟ می گوید نه این همه وقت توی نوبت بودی. مملکت حساب کتاب ندارد. نمی شود به کسی اعتماد کرد. یارو همه پول را گرفته. اگربرود ترکیه دیگردستت به او نمی رسد. حتما برو کاررا یکسره کن.خانه بی سند که خانه نیست.سقف بالای سر خیلی مهم است. مخصوصا دراین اوضاع بد. می گویم به خاله جان ت زنگ بزنم جای من بیاید؟ می گوید مگر خاله جان زحمتم را کشیده. می خواستم ازشماها تشکرکنم.می گویم خدالعنتشان کند، با بی برنامگی هایشان. خاک برسرچنین دانشگاه و چنین اساتیدی بکنند که این همه استرس به جان جوانها می ریزند. می گوید من استرس ندارم. دارد. دروغ می گوید می خواهد نگران نشوم. می گویم طرح نهایی کاغذ اتاقت همان برج ایفل و ساعت گرینویچ و برج پیزا باشد؟فردا کاغذها می رسند. دیگرنمی توانی پشیمان کنی ها. نگویی نگفتم. می گوید پشیمان نمی کنم. آخرش یک روز می روم یکی از همانجاها. اینجا جای زندگی نیست. هیچ چیزحساب کتاب ندارد. بمانم که چه بشود؟از.لای کارتن ها زورکی رد می شوم از روی فرشهای لوله شده و صندلی هایی که هرکدامشان یک طرف خانه پخش و پلا هستند هم. می نشینم. لبه تختش. دست می اندازم روی شانه هایش. حالا مردی شده برای خودش. بلند بالا و زییا. ایستاده که باشیم، برای بوسیدنش باید قدبلندی کنم و او برایم شانه خم کند. دست می برم لای موهایش که هنوزنم دارند.خشک کن سرما می خوری. موهامو بهم نریزدوست ندارم. چرا پسرها دوست ندارند که مادرها دست توی موهایشان ببرند و با انگشت آنها را شانه کنند.؟ موهامو پایینی نده، پسرم کلاس اولی ست. فرم مدرسه پوشیده. موهای طلایی ش را با انگشتانم شانه می زنم می ریزم رو پیشانی ش. دستم را می گیرد.روی کوله رنجری مدرسه ش عکس لاک پشتهای نینجادارد.با هم ازعرض خیابان رد می شویم.اسیرا کینه دارن. داسشون رو برمی دارن. آتیش می شن؟ گرگر...سیل می شن؟ شرشر...چقدرشاملو می خوانیم تا به مدرسه برسیم. هیچ وقت تصورش را هم نمی کردم که یک روز وقتی دارد فوق ش را تمام می کند. نتوانم در جشن فارغ التحصیل ش باشم. استرس که نداری؟ نه مامان راحت باش. فردا فرنازم هست.

توی دلم می گویم. فرناز. فرنازی که تا حالا ندیدمت مراقب پسرم باش.
می گویم، برای دکترا اگرخواستی بخوانی اینجا نمان. نگران دلتنگ شدن ما هم نباش. حیف شماها برای اینجا...شهر بی برنامه. بی قانون هردم بیل.اساتید مفت خوروبی سواد، خودخواه ومنفعت طلب. که مرا یاد.... .....
می گوید دلاربازامشب بالا رفت.
می گویم یادت نرود آجیل ها را ببری...آن بالابالانخر گرانترست. و یاد مامان می افتم که اگراینجا بود. حتما همینها را می گفت.
هیچ وقت فکرنمی کردم نتوانم در جشن فارغ التحصیلی پسرم شرکت کنم. کاش می توانستم در آن واحد هردو جا باشم. می دانم فردا می گذرد اما حسرتش تا همیشه توی دلم می ماند. کو تا دو سال دیگر و جشن فارغ التحصیلی دخترک...
. غمگین نوشت.
خسته نوشت.
نصف شب نوشت.
بدون غلط گیری و بازخوانی و تندی تندی نوشت. همین طوری نوشت. اصلا نمی دانم چرا اینجا نوشتم. اصلا نمی دانم چرا نوشتم.
بی نهایت خسته م اما خوابم نمی برد. امشب حال خوبی ندارم.

  • محبوبه الف

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺗﺮ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ، ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
«آنتوان چخوف»این شبها ( شب های جشنواره فجر!) باآقای عزیز می رویم سینما و فیلم می بینیم. ازسینما رفتن دراین شبها، پیاده روی ها و حرف زدن ها و ایستاده و با عجله ساندویچ خوردن ها و بلیط به دست توی صف ایستادن ها و لرزیدن ها و پاپ کورن ها را، بیشتردوست دارم تا خود فیلم ها را.... 

 تا اینجا،خفگی، گشت ۲، و ماجرای نیم روز... نتوانستند حالم را بهترکنند. شاید امشب، آباجان یا رگ خواب، بتوانند برایم کاری بکنند، تا بتوانم با سینمای لوس و بی مزه و چندش و متمایل، به، پروپاگاندای این سالها کناربیایم...

می دانم،
در این سرزمین
بهاری نخواهد بود،
بیا سراب را
بهانه کنیم.
من درختی را می شناسم
که در زمستان بی پایان،
بهار را در خواب دید و
صبحش شکوفه داد.
«داوود قنبری»

صدای همایون شجریان را اینجا هم، بسیار دوست داشتم.

آهای آهای خبردار....مستی یا هوشیار!خوابی یا بیدار...!!!

 

شاید از رگ خواب تنها همین ترانه را دوست داشتم. کمی خود، لیلا حاتمی را... و دلم برای خرد شدن آخرین ته مانده ها ازوجود یک زن، در جامعه بیمارامروزی.... گرفت.

...................................................................................................

پی نوشت: این نوشته مال همین روزهای پارسال بود. نمی دانم امسال هم فرصت می کنم بروم جشنواره چندتایی فیلم تازه ساز ببینم یا نه!

..............................................................

 کوتاه برای فیلم هایی که در جشنواره ۹۶ می بینم.

..............................................................

به وقت شام. ابراهیم حاتمی کیا

یک اکشن تمام عیاربه وقت سینمای ایران...و باز مثل همیشه، کشمکش های تمام ناشدنی او، میان آرمان و واقعیات!...و دیگر هیچ....

 .........................................

لاتاری :محمدحسین مهدویان

لاتاری مرا یادحکایت (خرو خرما) انداخت. فیلمساز ازیک سو می کوشد به نوعی زبان اعتراض نسل جوان باشد و با نشان دادن صحنه های رمانتیک و عاشقانه ( دوست پسردوست دختری، موتورسواری و عشقولانه بازی) برآن است تا دل مخاطب جوان را به دست بیاورد اما ازسویی دیگرتلاش دارد، تا همزمان به ارزش های انقلابی پایبند بماند و به نوعی دیگر، دل گروه های مذهبی، انقلابی را هم نشکاند. لاتاری فیلمی ست که نشان از تفکرارتجاعی و واپسگرا دارد. درحالی که دنیا دارد به سوی تعامل و گفتگو و درک متقابل پیش می رود و اعتراضات دارند به صلح آمیزترین و حتی هنرمندانه ترین شکل ممکن، درجهان مطرح می شوند. مهدویان به پای کاراکترش کفش قیصری می پوشاند و چاقوی دسته زنجان دستش می دهد تا در پی کشتن دزد ناموس، قیصروار راهی برج های سربه فلک کشیده دبی شود تا دریک اقدام آنارشیستی،دست به اعمال قهرمانانه بزند و موضوع و معضلی تا این حد ریشه دار و پراهمیت و حساس درابعاد ملی را، درحد یک انتقام گیری شخصی و درسطحی ابتدایی و به شیوه یی کاملا سنتی و قیصروار، تقلیل می دهد.با این همه مهدویان درتهییج احساسات تماشاگرعام موفق بود.آنجایی که حمید فرخ نژاد درنقش یک ماموراطلاعات روی کلمه خلیج فارس تاکید کرد.یا آنجایی که موسی(هادی حجازی فر) بعد ازکشتن شیخ عرب درملاعام، روی سینه او نشست و چشم درچشم دوربین ها، با نشان دادن عکس دخترقربانی، جهان را تهدید کرد و گفت که اگر کسی نگاه چپ به ناموس ایرانی کند او را بی مجازات نمی گذاریم و درخانه خودش انتقام می گیریم.سالن پراز صدای جیغ و و سوت و هورا و هیجان شد و احساسات ناسیونالیستی تماشاچی ایرانی به گُل نشست و تماشاچی عام ازدیدن این صحنه های اکشن و شجاعانه دل خنک شد. اما این فیلم،نتوانست، فیلم موفقی پیرامون موضوع حساسی که انتخاب کرده بود، ( تن فروشی دختران ایرانی درامارات) باشد....

.........................................

شعله ور: حمید نعمت الله

اگرهرکارگردان دیگری جای نعمت الله بود به گمانم، قصه هزاربارپرداخت شده و کهنه ( اعتیاد) را هدرمی داد و فیلم را خراب می کرد. اما نعمت الله فیلم ساز باهوشی ست. او خوب بلد است ازدل زباله ها و گنداب ها، اشیا ارزشمند و به درد بخوربیرون بکشد. شعله ور،علی رقم ریتم کند، و لانگ شات های طولانی و گاه کسالت بارو مستندوارش، توانست مخاطب را تا آخرین دقیقه پای تماشای خودش بنشاند. شعله ور درواقع  فیلمی روانشناسانه و نقبی ست به دنیای درون آدمی، شعله ور، حسادت، تنفر، افسردگی، سرخوردگی، احساس بد طردشدگی، دیده نشدگی، به حساب نیامدگی، خفگی، پوچی، فقر، حسرت، و....تمام خصلت های زشت و پلید، آدمی را، به  قضاوت و تماشا می گذارد.

تا به حال زاهدان و زابل، فقیرومحروم و بی آب و بی کارکشورم را، این همه ازنزدیک، و این همه ملموس ندیده بودم. و این همه را مدیون،نماها و لانگ شات های کم نظیر، نعمت الله، درفیلم شعله ور هستم.

شعله ور میان فیلم هایی که تا حالا دیدم، به نظرم، بهتراز باقی آمد.و امین حیایی این بار، بازی متفاوت و قابل قبولی را ازخودش به تماشا گذاشت.

........................................................................................

بمب. پیمان معادی

صدام یزیدکافرعزیز، لطفا هرشب تهران را بمباران کن تا من بتوانم به پناهگاه بروم و سمانه خانم را ببینم.

بمب فیلم لطیفی ست که می شود، همراه یک لیوان چایی داغ، یک شب درکنار اعضای خانواده نشست و آن را دید. بمب نمایش، مجموعه یی از اتفاقات پراکنده ست که تلاش دارد، تا بیشتر، نوستالوژی های آن دوره  رابرای مخاطب  زنده کند.و شیوه زندگی آن مردم را برای تماشاچی امروز، به تماشا بگذارد. از موشک دست سازکاغذی و توپ پلاستیکی چند لایه و پیت نفت و زنبیل پلاستیکی و صف نان بگیرید تا، کیوسک های زرد تلفن، و موتورگازی آبی رنگ و پیکان جوانان و کلاسورهای محکم بغل گرفته و کتانی سفید چینی، چراغ علاالدین و ضبط دو نواره و یخچال جنرال استیل و بخاری قرمز رنگ برقی و نوارکاست شریعتی و ... و مدیر مدرسه بی چاک و دهن و فحاش، و طنزی که میان دیالوگ ها و شیوه مدیریت و مدرسه داری و اعمال و حرکات معلمان و شاگردان نهفته بود. بمب نتوانست، نقبی به درون بزند یا نگاهی واکاوانه نسبت به مسائل و رویدادهای آن دوران درزیر موشک باران و جنگ داشته باشد، بیشتر، خاطره بازی شیرینی بود که میان قهرو آشتی کلیشه یی زن و شوهری و شیطنت های  ساده و بی گناه دوران نوجوانی یک پسر بچه،دست و پا زد. راه به جایی نبرد و همانجا متوقف ماند. درمجموع بمب فیلم لطیفی ست که می شود یک روزتعطیل ، با خیال راحت، همراه با خانواده نشست و آن را تماشا کرد.

.............................................................................................

مغزهای کوچک زنگ زده. هومن سیدی

فیلم روایت گر، فقر،خشونت، ووحشگیری ست. سیدی اینجا، داستان زندگی کودکان رها شده را دنبال می کند. کودکانی که ازوقتی چشم بازکرده ند، خود را درمحله یی فاسد، فقیر، سرشارازخشونت و پراز هرج و مرج، به نام خاک سفید، تهران، یافته اند. کودکان بی سرپرست، یتیم، سرراهی، دزدیده شده، گم شده، کودکان فراموش شده، و حالا، مردانی که حاضرند،برای تائید شدن، برای دیده شدن، برای دوست داشته شدن، برای داخل آدم حساب آمدن، دست به هرکاری بزنند. هرکاری ...

گوسفندها نیاز به چوپان دارند. این چوپانه که به گوسفندها می گه کجا برند، کجا نرند، چی بخورند، چی نخورند، چی کارکنند، چه کارنکنند، کی بخوابند، کی بمیرند! گوسفندها نمی تونن خودشون، برای خودشون تصمیم بگیرند. چون مغزندارند!

نوید محمدزاده (شاهین) درابتدا سعی داشت، تا به عنوان گوسفندی مطیع، محبت و توجه چوپانش فرهاداصلانی (شکور) را بگیردو و توجه باقی گوسفندان را به خود جلب کند. اما او دل سربریدن یک مرغ را هم نداشت. اینجا با یکی از متفاوت ترین رویکردها درمواجهه با واکاوی خشونت و بزهکاری دراجتماع، روبرو هستیم. شخصی که درزندگی گله یی خود، و درمقابله با خشونت و شرارت محیط اطرافش، چاره یی ندارد جزخشن شدن، و حتی پیش رو شدن، دراین خشونت.اما...

شاهین، تلاش دارد تا تائید و اعتماد، برادرو پدرخوانده ش شکور، را به دست آورد، اما او گوسفندی ست که آرام آرام چشم بازمی کند، و دارد تصمیم می گیرد که دیگر، گوسفند، نباشد.

مغزهای کوچک زنگ زده را دوست داشتم. هرچند سیدی اینجا،، آشکارا، تحت تاثیرفیلم های دیگران بود.  به نظرم بیشترین تاثیررا از(شهرخدا- فرناندو مرلیس) گرفته بود و بعد حال و هوای، ابد و یک روز را در ذهن تماشاچی زنده می کرد و همین طور، خانه پدری، عیاری را به یادم انداخت.

اما با همه ارجاعاتش، فیلم را به دلیل شخصیت پردازی های خوب، فضاسازی های خوب، تعلیق های خوب، ریتم تند و داستان جذاب و همین طور لحظات عاطفی و تکان دهنده یی که داشت دوست داشتم.

این فیلم را درکنارآقای همسر، دخترکم که اهل سینما نیست اما یکی از طرفداران نوید محمد زاده ست و به خاطراو به سینما آمد : )  ، و چند نفردوست خوب دیدم، و یادش  برایم ماندنی شد.

پی نوشت: امسال همین چند عدد فیلم را دیدم و لحظات خوبی را درکناردوستان و عزیزانم سپری کردم.

  • محبوبه الف

مدتی ست اززنهای درونم ننوشته م. احساس می کنم خیلی وقت است که هردوتایشان، دچارخستگی و درماندگی زودرس شده اند.. گاهی نمی دانند چطورمی توانند دربرابرهجوم بی وقفه ملالت و کسالت زندگی دوام بیاورند. دنبال راه خلاصی می گردند اما پیدا نمی کنند. نوعی رخوت و کندی و خستگی دائمی دررفتارشان پیداست.که انگاردارند به انتها می رسند.گویا دیگرانگیزه و توانی برای ادامه دادن ندارند. ضعیف وتنبل شده اند.دیگرهیچ کدام نمی خواهند درقالب قهرمانی ستودنی، نقشی موثر دراین عالم به عهده بگیرند یا تغییری ایجاد کنند. زنهای درونم ترجیح داده اند گوشه یی بنشینند و با حالتی خنثی و بی اعتنا به محیط اطرافشان نگاه کنند.

گاهی زن اول درمن، به طور غیرمنتظره یی مرا برای لحظاتی کوتاه و گذرا ازانزوا بیرون می آورد و به جنب و جوش وامی دارد. شیطنت یا بازی گوشی بچگانه یی ازاو سرمی زند. زنگ می زند خانه خواهرم درشهرستان، با پسرک سه ساله او، که شیرین زبان ترین کودک جهان است مدتها حرف می زند. ازپشت تلفن برای پسرک قصه های ساده و جذاب و شیطنت آمیز کودکانه، می گوید. وارد جهان آبنباتی و رنگانگ وخوش خیال کودک می شود. مثل کودک می رود شهربازی و سوارآن تاب قرمزدایناسوری با زنجیرهای بلند و طلایی می شود یک عالمه پشمک می خورد و دلش نمی خواهد هیج وقت ازآن دنیای خوب بیرون بیاید.اما بعد ازخداحافظی با کودک. به سرعت آن شورو سرخوشی ناپدید می شود. واو باز می شود همان زن بی حوصله که ازفرط فرورفتن درکسالت ملال آوردنیای اطرافش، رو به نابودی و انهدام است. دیگر حتی عشق هم نمی تواند او را به مسیر پرشتاب و تپنده زندگی بازگرداند یا به جهان پیوند دهد.

زن دوم دروجودم، روزی می توانست دنیا را زیرورو کند و زندگی را به هم بریزد و هرناممکنی رابرایم ممکن کند. اما دارم می بینمش که حالا نشسته یک گوشه و دست به هیچ کاری نمی زند. دیگر به استقبال اتفاق ها نمی رود.. خودش را به خطرنمی اندازد. کار تازه یی را سرنمی گیرد. کنارآن من دیگر، توی خانه نشسته و روال یکنواخت روزمرگی را درخاموشی و سکون تماشا می کند و روزهای عمررا پشت سرمی گذارد. بدون آنکه مثل گذشته به چیزی اعتراض داشته باشد. یا مخالفتی کند. خود را به دست جریان پوچ و تهی زندگی سپرده و به نوعی همنشینی مسالمت آمیز با تمامی بحران ها و پیچیدگی های درک ناشدنی زندگی رسیده و تسلیم این جریان مرگ آورشده. خیلی عوض شده. انگاردیگراو رانمی شناسم. مثل آدمی شده که بیماری سختی سراغش آمده اما او جای این که برود و پی درمان باشد، بیماری را با آغوش بازبغل کرده و پذیرفته و دارد با درد او کنارمی آید. نه این که نگران نشود یا نترسد، نه، اما انگارهمین پذیرفتن، همین کنارآمدن، به او قدرت دوام آوردن و تحمل کردن داده است.. به نظرمی آید که او، وقتی می بیند نمی تواند دربرابر این جهان خشن و بی رحم بایستد، وقتی می بیندنمی تواند دست به شورش بزند یا آن را عوض کند، ترجیح می دهد خودش را به بلاهت و بی قیدی و انفعال بزند و ازکنار دنیایی که دوستش ندارد، آرام و بی تفاوت بگذرد.به زخم ها و جراحت هایی که به چرک نشسته اند اهمیتی ندهد. درد را نادیده بگیرد . شانه بالا بیاندازد وبگوید: این زخم ها میراث نسل پیشین است ، آدم ها با این زخم ها به جهان پرتاب شده اند. به آنها اخت پیدا کرده اند. این زخم ها طی سالها، با کمال آداب، به این آدمها پیشکش شده. این آدمها به زخم هایشان خو گرفته اند. به درد ناشی ازاین جراحت ها عادت کرده اند... دیگر چه لزومی دارد کسی بخواهد، شدت جراحت را اندازه بگیرد یا بی تابی اندوهناک درد را به کسی یادآوری کند .مگر آنهایی که خودشان را به آب و آتش زدند تا طرحی نو دراندازند، چه کاری توانستند ازپیش ببرند.که حالا من بخواهم با نشان دادن زخم، درد راتازه کنم؟

زنهای درونم مدتی ست، هردو،دچارسکون و بی حرکتی رخوتباری شده اند. هیچ کدام قصد ندارند دست به کاری بزنند.بی کنشی دارد با سرشتشان عجین می شودو تا آخردنیاهم لابد ادامه پیدا می کند.طوری که دیگر هرگز، حضوراین زنان خاموش به نظاره جهان نشسته، به چشم نخواهد آمد...

به همین دلیل مدتی ست که از آنها ننوشته م و گذاشته ام راحت باشند. اما با تمام این حرفها، خوب که فکرمی کنم می بینم بی راه هم نمی گویند. مگر آنهایی که خودشان را به آب و آتش زدند چه کاری ازپیش بردند که حالا من ازآن زنها بخواهم ، گوشه امن و عزلت خود خواسته خودشان را رها کنند و وارد بازی های بی رحم جهان شوند. چرا باید برای به دست آوردن هیچ چیز، خودشان را به زحمت بیاندازند؟! زنان درونم کارخوبی می کنند، با اینکه گاهی دلتنگشان می شوم اما به آنها حق می دهم که دلشان بخواهد، درگوشه انزوایشان بایستند و تکاپو و تقلای بیهوده دنیا را تماشا کنند.

بروم یک چای تازه دم برایشان درست کنم. بنشینم کنارشان، دلداری شان بدهم و بگویم حق با شماهاست، خود را به جهالت زدن هم، نوعی خوشبختی ست.چه شد بالاخره موفق شدید،یک مدل کاغذ دیواری مناسب و زیبا برای خانه خودمان انتخاب کنید یا نه؟ چیزی به اسباب کشی و بعد عید و سفر نمانده است ها....

  • محبوبه الف

https://images.csmonitor.com/csm/2013/10/1004-brazil-city-of-god-original-film.jpg?alias=standard_600x400

این انگارپیامی ازطرف خدا بود: هی بچه، به صداقت پول نمی دهند...

  • محبوبه الف

باید ازخانه بزنم بیرون. بروم خرید. بروم درگرانی بازارچرخی بزنم. حالا که قرارست بازاسباب کشی کنم و تا عید بروم خانه خودم، این خانه دیگرنیازبه اسباب اضافه و رفت و روب الکی ندارد، اما خودم، باید بروم برای خودم روسری رنگی بخرم. یک پالتوی جدید با جیب های بزرگ که بشود دستها را فروبردتوی آنها و درسرمای بی بروبارش زمستان اینجا، گرم شد. باید بزنم بیرون، الکی الکی توی خیابان ها راه بروم و به آدم ها  فکرکنم و یک جوری خودم را آرام کنم. شاید به زنان سیستانی، زنان چابهاری که ازیک سنی به بعد حق ندارند ازخودشان عکسی تازه بیاندازند، فکرکنم. به تصاویری که از دختران هفت هشت ساله، توی عکس های دسته جمعی خانوارهای روستایی آنجا دیده م، به بی عکسی و بی تصویری بعد ازاین سالهایشان. به این که تا آخر عمرشان دیگر درهیچ کجا و توی هیچ صحنه و تصویری نیستندهم... این انیستاگرام هم گاهی با حقایقش بلای جان آدم می شود و کاری می کند با آدم تا بنشیند یک گوشه و بلند و بلند فکرکند. یا مثل من دست ببرد توی خاطراتش و یکی را بکشد بیرون، بگذارد جلوی رویش و خوب وارسی ش کند. بالا پائین ش کند، چپ و راستش کند، بنشاندش توی یک قصه و و اطرافش را پراز شاخ و برگ کند. بعد سرآخر یک دورکامل بخواندنش. بعد بگذاردش کنارو برود پی کاروبارروزانه خودش. اما درهمان حالی که دارد ظرف ها را با سیم و لکه برمی سابد و وانمود می کند دیگر آن نوشته برایش اهمیت ندارد، به آن نوشته فکر کند. به خودش وقت نوشتن. به این که چقدر تازگی ها ملاحظه کارشده ست. چقدر وقت نوشتن، دست و دلش لرزیده و چقدر ازحرفها را نگفته گذشته. چه تغیرات عجیبی توی نوشته ش داده، که مقصود و منظورواقعی ش نبوده ست. چقدرازدستی، کاری کرده تا مخاطب او را نفهمد.
چقدرخواسته پیرزن های غرغرو و خسته و طلبکار مرده را زنده کند، بیاوردشان توی متن ماجرا، برود توی گذشته آنها و آنها را با خودش بکشاند توی کوچه، بنشاند روی سکوی دم درخانه هایشان. یک چادرسرمه یی نقطه نقطه دارسفید هم بندازد روی سرشان و عصایی تراشیده ازچوب هم بدهد دستشان. نه نه، بیاید با هم روراست باشیم، حاج طاهر اصلا غرغرو و بداخلاق نبود، اتفاقا خیلی هم بذله گو و خوش معاشرت بود. مرد نبود، زن بود. اسمش را گذاشته بودند طاهره ، اما همه طاهر صدایش می زدند. ازوقتی مکه و کربلا هم رفته بود، شده بود حاج طاهر. همین چندوقت پیش بود که شنیدم مرده. بهانه نوشتنش را هم به دستم داده بود اینجا..

اما خب حوصله نوشتن و کش دادنش را نداشتم و خیلی سرسری رد شدم. آخرازاو دلچرکین بودم.. فقط خبرمرگش را دادم اما نگفتم که بوده، چکاره بوده، چه نسبتی با من داشته. نسبتی با من که نداشت. همسایه مان بود، توی محله سرشناسی که اسمش را نمی خواهم بیاورم باهم زندگی می کردیم. آخر ممکن است بروید بگردید و روی نقشه مشهد پیدایش کنید. بعد بگویید. اع پس این خانم قبلا آنجا هم زندگی می کرده ست. این اتفاق برایم افتاده. دروبلاگ قبلی شاعری مرا پیدا کرد. بعد گفت چه جالب ما هم همان محله زندگی می کردیم و یکسری نشانی داد.... الان با هم دوست شده ایم. توی انیستا توی فیس بوک، حتی قول دادم بروم جلسات شعرش شرکت کنم ولی، هروقت فرصتش را داشتم و مشهد رفتم، آنقدرکارسرم ریخته بود و وقت تنگ بود که نرفتم توی کلاس هایش.آنوقت ها با اینکه شاعر نسبتا سرشناسی هم بود، شده بود پای ثابت نوشته هایم. حالا سرهمین موضوع توی انیستا، با هم سرسنگین شده یم . فقط زیرکپشن های همدیگر لایک می زنیم و رد می شویم. حتی شاید اصلا نخوانیم همدیگر را. زندگی همین است دیگر کاریش نمی شود کرد. داشتم چه می گفتم؟ به کل ازماجرا پرت شدم. یادم آمد. داشتم ازحاج طاهر و نسبتش با خودم می گفتم.. حاج طاهرزن تنهایی بود، صبح تا غروب می نشست روی سکوی دم درخانه ش، هردختری که ازآنجا رد می شد صدایش می زد.

های دخترو. های دخترگل گلابی، بیا اینج ِ ببینُم

تو عروس موُ می شی؟

اوائل نمی دانستم او به هردختری که ازآنجا رد می شود، پیشنهاد عروسی می دهد. خیال می کردم فقط خودم، عروس آینده ش هستم. یا عکس پسرش را فقط به من نشان داده. راستش را بخواهید توی دلم خیلی خوشحال بودم،  درآن سن و سال او اولین خواستگارجدی من بود. یعنی اولین زنی بود که مرا برای پسرش نشان کرده بود. به نظرم مادرشوهرمهربان و خوبی می شد. مخصوصا که خانه ش هم بزرگ بود. دارو درخت و حوض و باغچه داشت و من می توانستم بچه های مدرسه را دعوت کنم و توی حیاط خانه ش کلی هفت سنگ ووسطنا و قایم موشک بازی کنیم.

حاج طاهر فقط تنها عیبی که داشت شکم بزرگش بود، شکم او بیش ازاندازه بزرگ بود. انگاردرآن سن و سال پابه ماه بوده باشد، یک دستش را همیشه زیر شکمش می گرفت و وقت راه رفتن آهسته آهسته قدم برمی داشت و با هرقدم که برمی داشت ناله می کرد. دلم می خواست خیال کنم دو قلو دارد و هرآن ممکن ست، وسط کوچه بزاید و بچه هایش به دنیا بیایند. اما همه می دانستند توی شکم پیرزن غده های بدخیمی وجود داشت که اگرعمل نمی کرد او را می کشت.. پیرزن درد می کشید اما به روی خودش نمی آورد. تمام فکروذکرش این آخرکاری پسرش مراد بود. عکس مراد را هم همه جا همراهش می برد. پسرخوش بررویی داشت انصافا. مدل موهایش را بالایی شانه زده بود. سبیل های باریکی داشت. توی کت و شلوارو کروات طوسی پشمی با آن جلیقه سیاه کمی ازمدافتاده به نظرمی رسید اما روی هم رفته، زیبا بود. چشم و ابروهایش سیاه بود و دماغ خوش تراشی هم داشت. روی لپ هایش انگارسرخاب مالیده باشند صورتی بود و لب هایش دو تا تکه خون ، مثل لبهای ماهی مرده ها ی زیر آفتاب مانده نیمه باز، اما خون رنگ،. آن وقت ها که فتوشاپ و این دغل بازی ها نبود. جوان راست راستکی خوشکلی بود که توی عکس رنگی خوب به نظرمی رسید و دل هردختری را می برد.

حاج طاهر می گفت. مرادم آتیش پاره و قرتی ست. برای همین دنبال یک دختر قرتی آتیش پاره می گردم برایش،مثل تو.

بعد خریدارانه نگاهم می کرد و عکس مراد را ازدستم می قاپید. فقط کاری نکنی یکی یکدانه م زجرکش بشه ها. خوشبختش کن خب. آی قربون دختروی گلُم....

خب آن وقت ها قرتی بودن یا قرتی شدن خرج زیادی نداشت. مثل حالا نبود که خداتومن پول بخواهد. قرتی بودن آن وقتها یعنی مانتوی سرمه یی کهنه خواهرت را جوری ازبغل تنگ کنی و پائینش را کوتاه کنی و تو بزنی که شبیه فرم گل و گشاد و بدقواره مدرسه نباشد. یک قیچی خیاطی هم لازم داشتی برای چتری زدن موها، تا اززیر مقنعه مثلا وقتی حواست نیست، مخصوصا توی کوچه، ناغافل بریزند بیرون روی پیشانی... . یک کرم مرطوب کننده نیوآو برس مو و موچین دزدی هم لازم بود. با یک جفت کتانی سفید و شلوارلی، که پاچه هایش را لوله تفنگی و کمی کوتاه کرده باشی. بعد لازم بودتوی کوچه با دخترها بلند بلند بخندی …درمورد مزاحم تلفنی های ناشناس حرف بزنی... ازخودت قصه ببافی و همه را سرکاربگذاری.

من که از اول با حاج طاهر مشکلی نداشتم.حتی با شکم بزرگش هم مشکلی نداشتم. فقط تنها مشکلم مراد بود. که آن را هم تحقیق کرده بودم و شنیده بودم می تواند توی شناسنامه اسمش را عوض کند. مثلا بگذارد بهروزی، شهروزی، شهرامی چیزی...ازآن اسم هایی که آن وقت ها مد بود. کامران هم قشنگ می شد اگرمی گذاشت. ازآن روزی که حاج طاهر ازمن خواستگاری کرده بود تمام هوش و حواسم رفته بود، پی انتخاب اسم پسرانه و عوض کردن تیپ و قیافه مراد...به نظرم کت و شلوار پشمی طوسی با جلیقه سیاه اصلا مد آن دوره نبود. آنقدرتوی ذهنم به تن مراد رخت و لباس مردانه مد روز پوشاندم که یک روز خسته شدم. به خواهرم گفتم بیا مراد را تو بردار برای خودت. نمی گذارد درس بخوانم. حواسم را پاک برده با خودش ...اسمش را هم هرچه خواستی بگذار. هرچه نباشد تو ازمن بزرگتری و تا تو عروس نشوی که من نمی توانم عروس شوم. زهی خیال باطل ...پس سنگین تر آن است که مراد و حاج طاهر هردو مال تو باشند.

یادم هست که خواهرم پرسیده بود،کدام مراد را می گویی؟

گفته بودم مراد حاج طاهر. همانی که رفته جبهه و قرارست زود برگردد.

خب برای هردختر دم بختی سخت بودکه بشنود،مرادش را قبلا به کس دیگری هم پیشنهاد داده ند.

آبجی گفته بود، حاج طاهر ازاو هم برای مراد خواستگاری کرده ست. عکس مراد را هم به او نشان داده و گفته مراد دنبال دختر،خانه دارو متین و با وقاری می گردد. که اهل نمازو روزه باشد. چادرازسرش نیافتد. خدا و پیغمبربشناسد و قرتی وسربه هوا هم نباشد.

شما که غریبه نیستید. همان لحظه ازحاج طاهربدم آمد. البته برای خواهرم آرزوی خوشبختی کردم اما ته دلم، یک جوربدی نسبت به آن زن چرکین شد. آنقدرازاو بدم آمد که دیگرازجلوی خانه ش رد نشدم. راهم را دورو کج کردم اما ازآن کوچه رد نشدم.آدم وقتی به آدم ها فکر می کند، می تواند ازهر زاویه یی که دلش خواست نگاهشان کند. می تواند برایشان دل بسوزاند.می تواند برود پیششان بنشیند و مدتها به حرفهایشان گوش بدهد. می تواند ازآنها بگذرد و ازیاد ببردشان حتی.. می تواند ازخبرمرگشان هم سرسری بگذرد. ...بعدها فهمیدم مراد، همان وقتهایی که توی عکسش به خواستگاری دختران محله می آمد، مرده بود. سن واقعی بعد ازمردگی ش خیلی بیشترازعکسش بوده ست که نشان نمی داد. ازآن مردهای کله خرابی بوده انگاری که قاطی یک سری ازآن گروه هاشده بوده و بعد ...حاج طاهر اما،آرزو داشت دامادش کند. دلش می خواست بگوید رزمنده ست. زنده ست و قرارست بیاید. حاج طاهر تا همین اواخرهم چشم انتظارمانده بوده ست انگاری...

همین. همین دیگر. نوشتن که شاخ و دم ندارد. می تواند یک پالتوی نرم و گرم و سیاه باشد با جیب های بزرگ که آدم برای لحظه یی دستهایش را فرو کند توی جیب هایش و آرام شود. می تواند یک عطسه سبک و بی موقع باشد که وقتی می آید آدم ناخوداگاه بگوید الحمدالله و یاد مادربزرگ بیافتد. می تواند حاج طاهر باشد که مرد. می تواند دخترک بلوچی تکیه داده به کپر با لباس محلی و انگشتان حنا بسته باشد، که توی آخرین تصاویرزندگی ش دست گذاشته روی پیشانی، به آفتاب و دوربین خیره شده، و معصومانه لبخند می زند. نوشتن می تواند از هرکجا و هرچیز باشد.


نه، انگارباید ازخانه بیرون بروم. بروم توی بازار ودرگرانی ش چرخی بزنم. بروم ولیعصر برای خودم روسری بزرگ و رنگی بخرم بعد تا تتائرشهرپیاده بروم، ب ایستم میان جمعیتی که دورجوان گیتاربه دست ریشو جمع شده ند. نگاه کنم به دوهزارتومانی ها و پنج هزارتومانی های توی جلد گیتارش و گوش بدهم به صدایی که زورمی زند ادای فرهاد را دربیاورد و نگاه کنم به پاهایش که بی اراده روی زمین می کوبند و میل رقصیدن دارند و گوش بدهم باز به ترانه یی که ازشاهین نجفی می خواند و جوان هایی که هم صدایش شده اند........بروم ازخانه بیرون و دراین شهر بی بروبارش و زمستان دروغ گوو گرانی بازارش چرخی بزنم....


  • محبوبه الف