دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

پیوندهای روزانه

به ساعتها بگویید بخوابند!
بیهوده زیستن را نیازی به شمارش نیست

احمد شاملو

***

 پک زدن به سیگار هیچ معنایی ندارد الا نوعی لجاجت با خود و حتی لجاجت در تداوم نوعی عادت. عجیب‌ترین خوی آدمی این‌ست که می‌داند فعلی بد و آسیب رسان است اما آن را انجام می‌دهد و به کرات هم اینکار را میکند. هر آدمی دانسته و ندانسته به نوعی در لجاجت با خود به سر می‌برد و هیچ دیگری ویران‌گرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست.و این لج کردن با خود، درد ِ بدی‌ است.

از سلوک دولت آبادی...

 
  • محبوبه الف