دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

ما نیازمند قصه گفتنیم. قصه یی که تجربیات مارا شرح دهد. چرا که فرایند خلق قصه فرایند خلق ساختارحافظه نیزهست.حافظه یی که جان قصه را برای باقی زندگی مان درخود نگه می دارد.حرف زدن به یادآوردن است.اما قصه گفتن تکرار یا بازگفتن نیست. بلکه خلق است و آفرینش...

ازکتاب ماتریکس و فلسفه. ویلیام اروین.


پیوندهای روزانه

لحظه شیرین و دلچسبی بود.... تاریخ نشان می دهد که چه آدمهایی با موضع گیری های شان در نقطه درست قرار گرفته بودند.حالا او جزو انگشت شمار فیلمسازان تاریخ جهان با دو تندیس اسکار است. و آن شال زیبای انوشه انصاری که طرح جالبی داشت.تبریک به سینمای ایران.

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/RaM2zIp4Lmot/jtaNacsFLTV38JAvdbCWNKsGi1ECLiskHuS3SifGmo-b05m-lDg4hSrI4B8Yc_BCAhFxe_vrgz2PVA7xbaKxlULHFlKLKjjV_BirqKLdel-Bk-oQ9QC_ZQ,,/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C+.jpg

فرهادی : تقسیم‌بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط سیاستمداران افراطی باعث ترس می‌شود؛ ترسی که توجیهی‌ است دروغین برای خشونت‌ها و جنگ‌ها؛ جنگ‌هایی که مانع بزرگی بوده‌اند برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر...

***
امروز روزدیگری ست. کارهای زیادی برای انجام دادن دارم... اما نمی توانم نگویم که، همیشه خبرهای خوب حال آدم را خوب می کند. و حرفهای خوب هم...آدم را امیدوارمی کند. امیدوار به آینده یی بهتر، برای انسان،...

زمان خوشدلی دریاب و در یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد

                                                                                   حضرت حافظ
  • محبوب آخرتی