دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

پیوندهای روزانه
http://www.hdwallpaper.nu/wp-content/uploads/2016/05/house_of_cards_wallpaper431572.jpg

 همیشه توی فلش هایی که آقای عزیز، با خودش به خانه می آورد،فیلم ها و سریال های خوبی پیدا می شوند... و من هنوزهم، ازدیدن فیلم های خوب یا سریال های با ارزش، ذوق زده می شوم و نمی توانم خوشحالی م را پنهان کنم.... حالا خانه پوشالی می تواند برای مدتی، سرگرمم کند....

  • محبوبه الف