دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

پیوندهای روزانه
ممنون ازدوست عزیزی که درتلگرام برایم، این کلیپ را فرستاده.: )
پیانیست ره آورد خوبی داشت. دوستان تازه یی پیدا کردم. از پیانیست ممنونم و خوشحالم از دوستی های تازه...دوستی هایی که بخاطر این پست، یا حال خوب  مشترکی که همه ازدیدن این شاهکار داشتیم شاید،...! شکل گرفت. به هرحال حس خوبی بود که دلم نخواست پنهانش کنم.ازدوستانی که چراغشان برای پیانیست روشن شد و نظرنوشتند هم ممنونم.
 
 
برای خواندن(سرهیدرا از کارلوس فوئنتس) را شروع کرده م. آقای عزیز فصل پنجم خانه پوشالی را آورده که بنا دارم ازامشب تماشا کنم. پارچه های راه راه مردانه یی که نه پسرک خواست و نه آقای عزیز و سوغات مکه از، عمه مهربانو و خاله درخشنده بودند و چند سال توی کمد مانده بود را دادم به خیاط تا برایم تونیک تابستانه بدوزد. یکی راه های آبی داشت و یکی راه های قرمز.... می بینید.زندگی قشنگ و دلنشین ست و دستان تسلی بخش روزمرگی گاهی آدم را می کشد توی خودش و غرق می کند و آنجاست که آدم می شود، زیباترین غریق جهان...
زیباترین غریق جهان، آه مارکز عزیز، یادت بخیرباد.

 

  • محبوبه الف