دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

ما نیازمند قصه گفتنیم. قصه یی که تجربیات مارا شرح دهد. چرا که فرایند خلق قصه فرایند خلق ساختارحافظه نیزهست.حافظه یی که جان قصه را برای باقی زندگی مان درخود نگه می دارد.حرف زدن به یادآوردن است.اما قصه گفتن تکرار یا بازگفتن نیست. بلکه خلق است و آفرینش...

ازکتاب ماتریکس و فلسفه. ویلیام اروین.


پیوندهای روزانه

http://contland.com/upload/media/entries/2017-03/10/42-7-68af3f4203b3622d09933224de1b9feb.jpg

آنتوان دوسنت اگزوپری گاهی می رفت میان ستارگان و گردش می کرد. او انگارنمی توانست اینجا روی زمین گردش کند و تا فراسوی خیالش راه برود. اگزوپری رویا پرداز لاعلاجی بود که روی زمین تنها مانده بود. او دردنیای آدم بزرگ ها تنها بود و درتمام سالهای پس از بلوغ احساس می کرد، بی رحمانه از دنیای کودکی و خوشی کنده شده و به جهان بزرگان و مردگان تبعید شده ست.او ازاین که می دید بزرگ شده احساس غم و اندوه می کرد. او مرد تنهایی بود. بسیار تنها بود، تنها تنها به رویاهایش سفرمی کرد، به جهانی دیگر، سرزمینی دیگر، جایی راز آلوده و شگفت انگیزو دیگرگونه و متفاوت با حقیقت غم انگیز پیرامونش.او در مسیر این تنهایی به رویاهای شگفت انگیزی راه یافته بود اما آنجا هم احساس یاس و بی خودی می کرد. یک روز از سراین تنهایی شازده کوچولو را آفرید تا به همراه او به رویاها سفرکند. به جایی که درآن، فقط زیبایی بود و اعجاز و خوبی...

***

اوایل شازده کوچولو میخواست بدونه آیا گوسفندها قادرند درختهای بائوباب که بسیار تنومندند و اگه دیر بجنبی دیگه نمیتونی شرش رابکنی طوری که تمام سیاره ات را میگیرند بخورند یانه؟

ومن با خودم گفتم:شازده کوچولو کاش میتونستم ازت بپرسم عشق توی سیاره ی تو چطور درختیه؟؟؟

***

امروز به کتاب فروشی می روم تا به عنوان هدیه و سوغاتی برای خواهرزاده ها و برادرزاده م، کتاب و شکلات بخرم.کاش هنوز کودک بودم و کسی برایم کتاب قصه می خرید. آنوقت بی نهایت خوشحال می شدم حتما. 

***

برای شنیدن کتاب صوتی شهریارکوچولو،هیچ روایتی بهتر از روایت و صدای شاملو نیست.


  • محبوب آخرتی