دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

خاک و گیاه و سبزی نسبتی عمیق با زندگی دارد. دلم می خواهد، که خودم را غرق این همه سکوت و زیبایی کنم ...
اینجا.ولی به طرز بیرحمانه یی از خاک و آب و آفتاب و آواز دور شده م... انگاردراین تهران پرازدرد و دروغ. وقفه یی بزرگ میان من و زندگی افتاده است و کلماتم پراز مکث های طولانی و نقطه چین های غم انگیز شده اند......

 

من و شالیزار. یک روز گرم و تابستانی و خوب. درمازندران....
آقای عزیز گفته که وبلاگم را دنبال می کند و دوستش دارد: )
خوشحالم مرد خوبم و دوستت دارم عزیزم. : )
دارم فکرمی کنم که ازاین به بعد، بیشتر در انیستاگرامم بنویسم. نمی دانم... شاید...

  • محبوبه الف