دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

اندوه اغلب ساده اتفاق می افتد.اما به سرعت درتن جابازمی کند و می شود بخشی ازوجود آدمی...      باید بنویسم. یا به قول هدایت باید،خودم را به سایه م معرفی کنم.....

  • محبوبه الف